Divlje životinje

Ovo su neke engleske riječi za poznate divlje životinje.

badger jazavac
bat šišmiš
deer (množina: deer) jelen
frog žaba
fox lisica
hare zec
hedgehog jež
lizard gušter
mole krtica
mouse (množina: mice) miš
otter vidra
rabbit zec
rat štakor
reindeer (množina: reindeer) sob
snake zmija
squirrel vjeverica
toad žaba krastača
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play