Dani u tjednu

Naučite kako reći dane u tjednu na engleskom. Imajte na umu da se pišu velikim početnim slovom.

what day is it? koji je dan?
what day is it today? koji je danas dan?
Monday ponedjeljak
Tuesday utorak
Wednesday srijeda
Thursday četvrtak
Friday petak
Saturday subota
Sunday nedjelja
on Monday u ponedjeljak
on Tuesday u utorak
on Wednesday u srijedu
on Thursday u četvrtak
on Friday u petak
on Saturday u subotu
on Sunday u nedjelju
every Monday ili on Mondays svaki ponedjeljak ili ponedjeljkom
every Tuesday ili on Tuesdays svaki utorak ili utorkom
every Wednesday ili on Wednesdays svake srijede ili srijedom
every Thursday ili on Thursdays svaki četvrtak ili četvrtkom
every Friday ili on Fridays svaki petak ili petkom
every Saturday ili on Saturdays svake subote ili subotom
every Sunday ili on Sundays svake nedjelje ili nedjeljom
a week tomorrow sutra će biti tjedan dana
a week on Tuesday u utorak će biti tjedan dana
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play