Znati koliko je sati

Naučite reći koliko je sati na engleskom.

Na engleskom, 12 znamenki koristi se da uputi na vrijeme, dok se sat koji upućuje na 24 sata koristi za snalaženje sa rasporedom vremena putovanja.

Pitati koliko je sati

what's the time? koje je vrijeme?
what time is it? koliko je sati?
could you tell me the time, please? možete li mi reći koliko je sati, molim vas?
do you happen to have the time? znate li koliko je sati?
do you know what time it is? znaš li koliko je sati?

Reći koliko je sati

it's … sad je …
exactly ... točno …
about ... otprilike …
almost ... skoro …
just gone ... upravo je prošlo …
one o'clock jedan sat
two o'clock dva sata
three o'clock tri sata
four o'clock četiri sata
five o'clock pet sati
six o'clock šest sati
seven o'clock sedam sati
eight o'clock osam sati
nine o'clock devet sati
ten o'clock deset sati
eleven o'clock jedanaest sati
twelve o'clock dvanaest sati
quarter past … kvarat poslije …
one jedan
two dva
three tri
half past … pola sata nakon …
one jedan i pol
two dva i pol
three tri i pol
quarter to … petnaest do …
one jedan
two dva
three tri
five past one jedan i pet
ten past one jedan i deset
twenty past one jedan i dvadeset
twenty-five past one jedan i dvadeset-pet
five to two pet do dva
ten to two deset do dva
twenty to two dvadeset do dva
twenty-five to two dvadeset-pet do dva
ten fifteen deset i petnaest
ten thirty deset i pol
ten forty-five deset i četrdeset-pet
ten am deset ujutro
six pm šest sati
noon ili midday podne ili dvanaest sati
midnight ponoć

Također je moguće izraziti vrijeme na engleskom na način da kažete sat i nakon toga minute, nakon čega slijedi am ili pm ukoliko je potrebno, primjerice:

11.47am 11.47
2.13pm 14.13

Satovi

my watch is … moj sat je …
fast brz
slow spor
that clock's a little … taj sat je pomalo …
fast brz
slow spor
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play