U turističkom uredu

Većina gradova u Ujedinjenom Kraljevstvu ima turistički ured u kojem možete saznati o mnogim sadržajima za posjetitelje, uključujući hotele, restorane i zabavu, koristeći ove fraze.

Pronalaženje smještaja

we're looking for accommodation tražimo smještaj
we need somewhere to stay treba nam mjesto za boravak
do you have a list of …? imate li listu …?
hotels hotela
B&Bs; (skraćeno od bed and breakfasts) polu-pansiona
youth hostels hostela za mlade
campsites kampova
what sort of accommodation are you looking for? kakvu vrstu smještaja tražite?
can you book accommodation for me? možete li bukirati smještaj za mene?

Snalaženje naokolo

do you have a map of the …? imate li mapu …?
city grada
town mjesta
where's the …? gdje je …?
city centre centar grada
art gallery galerija
museum muzej
main shopping area mjesto za shopping
market market
railway station željeznička stanica
what's the best way of getting around the city? koji je najbolji način za snalaženje u gradu?
where can I hire a car? gdje mogu unajmiti auto?

Događanja i aktivnosti

what are you interested in? što vas zanima?
are there any … on at the moment? ima li kakvih … trenutno?
exhibitions izložbi
cultural events kulturalnih događanja
sporting events sportskih događanja
are there any …? ima li kakvih …?
excursions ekskurzija
tours tura
day trips dnevnih izleta
is there a city tour? postoji li gradska tura?
could you tell us what's on at the …? možete li nam reći što se prikazuje u …?
cinema kinu
theatre kazalištu
concert hall koncertnim dvoranama
opera house operi
can I book tickets here? mogu li bukirati karte ovdje?
do you have any brochures on …? imate li kakve brošure o …?
local attractions lokalnim atrakcijama
can you recommend a good restaurant? možete li preporučiti dobar restoran?
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj