U pubu, baru ili kafiću

Nema ugodnijeg mjesta za vježbanje engleskog jezika od puba! Ovdje su neki od izraza koji će vam pomoći tijekom naručivanja pića ili hrane u pubu, baru ili kafiću.

Imajte na umu da je u svim pubovima u Britaniji običaj naručiti piće i hranu na šanku, iako će neki pubovi povezani sa restoranom imati mogućnost primanja vaše narudžbe za stolom.

Naručivanje pića

what would you like to drink? što želiš popiti?
what are you having? što piješ?
what can I get you? što ti mogu donijeti?
I'll have …, please ja bih …, molim
a pint of lager pola litre pive (jedna pinta je nešto više od pola litre)
a pint of bitter pintu gorkog (tradicionalno englesko piće)
a glass of white wine čašu bijelog vina
a glass of red wine čašu bijelog vina
an orange juice sok od naranče
a coffee kavu
a Coke Colu
a Diet Coke dijetnu Colu
large or small? veliku ili malu?
would you like ice with that? želiš li led s tim?
no ice, please bez leda, molim
a little, please malo, molim
lots of ice, please puno leda, molim
a beer, please jednu pivu, molim
two beers, please dvije pive, molim
three shots of tequila, please tri tekile, molim
are you being served? da li je netko uzeo vašu narudžbu?
I'm being served, thanks naručili smo, hvala
who's next? tko je slijedeći?
which wine would you like? koje vino želite?
house wine is fine domaće vino je u redu
which beer would you like? koje pivo želite?
would you like draught or bottled beer? želite li točeno pivo ili ono u boci?
I'll have the same, please ja bih isto, hvala
nothing for me, thanks ništa za mene, hvala
I'll get these ja ću platiti ovo
keep the change! zadržite ostatak
cheers! živjeli
whose round is it? čija je ovo runda?
it's my round moja runda
it's your round tvoja runda
another beer, please još jedno pivo, molim
another two beers, please još dvije pive, molim
same again, please isto, molim
are you still serving drinks? da li još poslužujete pića?
last orders! posljednje narudžbe

Naručivanje grickalica i hrane

do you have any snacks? imate li kakve grickalice?
do you have any sandwiches? imate li kakve sendviče?
do you serve food? poslužujete li hranu?
what time does the kitchen close? kada se kuhinja zatvara?
are you still serving food? poslužujete li još uvijek hranu?
a packet of crisps, please paket čipsa, molim
what flavour would you like? koji okus želite?
ready salted slani
cheese and onion sir i luk
salt and vinegar sir i ocat
what sort of sandwiches do you have? kakve sendviče imate?
do you have any hot food? imate li kakve tople obroke?
today's specials are on the board današnji specijaliteti su na ploči
is it table service or self-service? poslužuje li se za stolom ili je riječ o samoposluzi?
what can I get you? što vam mogu donijeti?
would you like anything to eat? želite li pojesti nešto?
could we see a menu, please? možemo li vidjeti cjenik, molim?

Kada dajete svoju narudžbu u kafiću koji nudi hranu za van, mogli bi vas pitati:

eat in or take-away? za ovdje ili za van?

Igre u barovima

does anyone fancy a game of …? želi li netko igrati …?
pool biljar
darts pikado
cards karte

Internet pristup

do you have internet access here? imate li internet pristup ovdje?
do you have wireless internet here? imate li wireless internet ovdje?
what’s the password for the internet? koja je lozinka za internet?

Idući dan…

I feel fine dobro se osjećam
I feel terrible osjećam se užasno
I've got a hangover mamuran/mamurna sam
I'm never going to drink again! nikad više neću piti!

Pušenje

do you smoke? da li pušiš?
no, I don't smoke ne, ne pušim
I've given up prestao/prestala sam
do you mind if I smoke? da li ti smeta ako ja pušim?
would you like a cigarette? želiš li cigaretu?
have you got a light? imaš li upaljač?
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj