Putovanje taxi službom

Ako trebate koristiti taxi, ove fraze će biti korisne.

do you know where I can get a taxi? znate li gdje mogu pronaći taxi?
do you have a taxi number? imate li broj taxi službe?

Naručivanje taxia

I'd like a taxi, please trebao/trebala bih taxi, molim
sorry, there are none available at the moment žao mi je, trenutno nema dostupnih
where are you? gdje se nalazite?
what's the address? koja je adresa?
I'm … ja sam …
at the Metropolitan Hotel u hotelu Metropolitan
at the train station na željezničkoj stanici
at the corner of Oxford Street and Tottenham Court Road na uglu ulice Oxford i ulice Tottenham Road
could I take your name, please? mogu li dobiti vaše ime, molim?
how long will I have to wait? koliko dugo ću morati čekati?
how long will it be? za koliko ga mogu očekivati?
quarter of an hour četvrt sata
about ten minutes oko deset minuta
it's on its way na putu je

U taxiu

where would you like to go? gdje želite ići?
I'd like to go to … želim ići na …
Charing Cross station Charing Cross stanicu
could you take me to …? možete li me odvesti u …
the city centre centar grada
how much would it cost to …? koliko bi koštalo do …
Heathrow Airport aerodroma Heathrow
how much will it cost? koliko će koštati?
could we stop at a cashpoint? možemo li stati kod bankomata?
is the meter switched on? da li je taxi metar uključen?
please switch the meter on molim uključite taxi metar
how long will the journey take? koliko će trajati putovanje?
do you mind if I open the window? da li smeta ako otvorim prozor?
do you mind if I close the window? da li smeta ako zatvorim prozor?
are we almost there? jesmo li uskoro tamo?
how much is it? koliko košta?
have you got anything smaller? imate li nešto sitnije?
that's fine, keep the change u redu je, zadržite ostatak
would you like a receipt? želite li račun?
could I have a receipt, please? mogu li dobiti račun, molim?
could you pick me up here at …? možete li doći po mene ovdje u …?
six o'clock šest sati
could you wait for me here? možete li me ovdje pričekati?

Stvari koje ćete možda vidjeti

Taxis taxi
For hire za najam
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj