Putovanje autobusom i vlakom

Neke od ovih fraza bit će potrebne ako putujete autobusom ili vlakom. Također su navedeni znakovi koje možete ugledati na stanicama.

Na autobusnoj ili željezničkoj stanici

where's the ticket office? gdje je ured za prodaju karata?
where are the ticket machines? gdje su uređaji za karte?
what time's the next bus to …? kada polazi idući autobus za …?
Camden Camden
what time's the next train to …? kada polazi idući vlak za …?
Leeds Leeds
can I buy a ticket on the bus? mogu li kupiti kartu u autobusu?
can I buy a ticket on the train? mogu li kupiti kartu u vlaku?
how much is a … to London? koliko je … do Londona?
single jednosmjerna karta
return povratna
first class single karta za prvi razred
first class return povratna za prvi razred
I'd like a … to Bristol želim … za Bristol
single jednosmjernu
return povratnu
child single jednosmjernu za dijete
child return povratnu za dijete
senior citizens' single jednosmjernu za starije građane
senior citizens' return povratnu za starije građane
first class single jednosmjernu za prvi razred
first class return povratnu za prvi razred
are there any reductions for off-peak travel? postoji li kakvo sniženje za putovanje manje zauzetim vlakovima?
when would you like to travel? kada biste željeli putovati?
when will you be coming back? kada ćete se vraćati?
I'd like a return to …, coming back on Sunday želim povratnu kartu za …, vraćam se u nedjelju
Newcastle Newcastle
which platform do I need for …? koji peron trebam za …?
Manchester Manchester
is this the right platform for …? da li je ovo peron za …?
Cardiff Cardiff
where do I change for …? gdje presjedam za …?
Exeter Exeter
you'll need to change at … trebate presjedati u …?
Reading Readingu
can I have a timetable, please? mogu li dobiti raspored, molim?
how often do the buses run to …? koliko često autobusi voze u …?
Bournemouth Bournemouth
how often do the trains run to …? koliko često vlakovi voze u …?
Coventry Coventry
I'd like to renew my season ticket, please želim obnoviti svoju sezonsku kartu, molim
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster idući vlak stiže na peron 2 u 16.35 i vozi u Doncaster
Platform 11 for the 10.22 to Guildford peron 11 za Guildford u 10.22
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance idući vlak koji kreće sa perona 5 će biti onaj u 18.03 za Penzance
the train's running late vlak kasni
the train's been cancelled vlak je otkazan

U autobusu ili vlaku

does this bus stop at …? stoji li ovaj autobus na …?
Trafalgar Square trgu Trafalgar
does this train stop at …? stoji li ovaj vlak na …?
Leicester Leicesteru
could I put this in the hold, please? mogu li staviti ovo u pretinac, molim?
could you tell me when we get to …? možete li mi reći kad stignemo …?
the university do sveučilišta
could you please stop at …? možete li molim vas stati na …?
the airport aerodromu
is this seat free? je li ovo mjesto slobodno?
is this seat taken? je li ovo mjesto zauzeto?
do you mind if I sit here? smeta li ako sjednem ovdje?
tickets, please karte, molim
all tickets and railcards, please karte i iskaznice, molim
could I see your ticket, please? mogu li vidjeti vašu kartu, molim?
I've lost my ticket izgubio/izgubila sam kartu
what time do we arrive in …? kada stižemo u …?
Sheffield Sheffield
what's this stop? koja je ovo stanica?
what's the next stop? koja je iduća stanica?
this is my stop ovo je moja stanica
I'm getting off here ovdje silazim
is there a buffet car on the train? postoji li bife u vlaku?
do you mind if I open the window? smeta li ako otvorim prozor?
we are now approaching London Kings Cross približavamo se London Kings Crossu
this train terminates here ovaj vlak završava ovdje
all change, please samo sitno, molim
please take all your luggage and personal belongings with you molim uzmite svu prtljagu i osobne stvari sa sobom

Podzemna (Londonska podzemna željeznica)

could you tell me where the nearest Tube station is? možete li mi reći gdje je najbliža podzemna željeznica?
where's there a map of the Underground? gdje je mapa podzemne?
over there ondje
which line do I need for Camden Town? koja linija mi je potrebna za Camden Town?
how many stops is it to …? koliko stanica treba do …?
Westminster Westminstera
I'd like a Day Travelcard, please molim vas dnevnu putnu kartu
which zones? za koje zone?
zones 1-2 za zonu 1 -2
I'd like an Oyster card, please trebam Oyster kartu, molim (unaprijed plaćena karta za putovanje javnim prijevozom u Londonu)
I'd like to put £10 on it želim napuniti karticu sa £10

Stvari koje ćete možda vidjeti

Tickets Karte
Platform Peron
Waiting room Čekaonica
Left luggage Ostavljena prtljaga
Lost property Izgubljene stvari
Underground Podzemna
Bus stop Autobusna stanica
Request stop Tražiti zaustavljanje
On time Na vrijeme
Expected Očekivano
Delayed Odgođen
Cancelled Otkazan
Calling at ... Poziv za …
Seat Sjedalo
Car Auto
Priority seat Prioritetno sjedalo (sjedalo koje treba biti ponuđeno osobama kojima je otežano kretanje, kao što su trudne žene, starije ili nepokretne osobe)
To trains Prema vlakovima
Trains to London Vlakovi za London
Way out Izlaz
Mind the gap Pripazite na rupu
Northbound platform Sjeverna platforma
Eastbound platform Istočna platforma
Southbound platform Južna platforma
Westbound platform Zapadna platforma
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play