Prijava za posao

Ukoliko tražite zaposlenje, ove fraze će biti jako korisne. Također su uključeni neki od izraza koje ćete vidjeti na obrascu prijave ili koje ćete htjeti navesti u svom CV-u.

Izrada prijave za posao

I saw your advert in the paper vidio/vidjela sam vaš oglas u novinama
could I have an application form? mogu li dobiti obrazac za prijavu?
could you send me an application form? možete li mi poslati obrazac prijave?
I'm interested in this position zainteresiran/zainteresirana sam za ovaj položaj
I'd like to apply for this job želim se prijaviti za ovaj posao

Raspitivanje o poslu

is this a temporary or permanent position? je li ovo honorarna ili stalna pozicija?
what are the hours of work? koje je radno vrijeme?
will I have to work on Saturdays? hoću li morati raditi subotom?
will I have to work shifts? hoću li morati raditi u smjenama?
how much does the job pay? kolika je satnica?
£10 an hour £10 na sat
£350 a week £350 na tjedan
what's the salary? kolika je plaća?
£2,000 a month £2,000 mjesečno
£30,000 a year £30,000 godišnje
will I be paid weekly or monthly? hoćemo li biti plaćeni tjedno ili mjesečno?
will I get travelling expenses? da li ću imati pokrivene putne troškove?
will I get paid for overtime? hoću li biti plaćen/plaćena za prekovremen rad?
is there …? postoji li …?
a company car službeno vozilo
a staff restaurant restoran za osoblje
a pension scheme plan za penziju
free medical insurance besplatno zdravstveno osiguranje
how many weeks' holiday a year are there? koliko praznika tjedno u godini ima?
who would I report to? kome odgovaram?
I'd like to take the job prihvaćam posao
when do you want me to start? kada želite da počnem?

Stvari koje ćete možda čuti

we'd like to invite you for an interview željeli bismo vas pozvati na intervju
this is the job description ovo je opis posla
have you got any experience? imate li kakvog iskustva?
have you got any qualifications? imate li kakve kvalifikacije?
we need someone with experience potreban nam je netko sa iskustvom
we need someone with qualifications potreban nam je netko sa kvalifikacijama
what qualifications have you got? koje kvalifikacije imate?
have you got a current driving licence? imate li važeću vozačku dozvolu?
how much were you paid in your last job? koliko ste bili plaćeni na prethodnom radnom mjestu?
do you need a work permit? treba li vam radna dozvola?
we'd like to offer you the job željeli bismo vam ponuditi posao
when can you start? kada možete početi?
how much notice do you have to give? koliko unaprijed morate dati najavu?
there's a three month trial period probni rok traje tri mjeseca
we'll need to take up references morat ćemo provjeriti reference
this is your employment contract ovo je vaš ugovor o radu

CV (curriculum vitae)

Name Ime
Address Adresa
Telephone number Telefonski broj
Email address Email adresa
Date of birth Datum rođenja
Nationality Nacionalnost
Marital status Bračni status
Career objective Poslovni cilj
Education Obrazovanje
Qualifications Kvalifikacije
Employment history Prethodna radna mjesta
Leisure interests Interesi
Referees Referenti
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj