Korištenje telefona

Fraze u ovoj sekciji su često korištene u telefonskim razgovorima, tijekom poziva za traženje informacija te tijekom korištenja mobitela.

Pozivanje i odgovaranje na poziv

hello! halo!
John speaking John pri telefonu
it's Maria here Maria ovdje
could I speak to …, please? mogu li razgovarati sa …, molim?
Bill Billom
speaking! pri telefonu
who's calling? tko zove?
could I ask who's calling? mogu li znati tko zove?
where are you calling from? otkuda zovete?
what company are you calling from? iz koje firme zovete?
how do you spell that? kako se to piše?
do you know what extension he's on? da li znate na kojem je on produžetku?
one moment, please trenutak, molim
hold the line, please pričekajte na liniji, molim
I'll put him on pozvat ću ga
I'll put her on pozvat ću ju
I'm sorry, he's … žao mi je, on …
not available at the moment nije trenutno dostupan
in a meeting je na sastanku
I'm sorry, she's … žao mi je, ona …
on another call ima drugi poziv
not in at the moment nije ovdje trenutno
would you like to leave a message? želite li ostaviti poruku?
could you ask him to call me? možete li ga zamoliti da me nazove?
could you ask her to call me? možete li ju zamoliti da me nazove?
can I take your number? mogu li dobiti vaš broj?
what's your number? koji je vaš broj?
could I take your name and number, please? mogu li dobiti vaše ime i broj, molim?
I'll call back later nazvat ću ponovno kasnije
is it convenient to talk at the moment? je li prikladan trenutak za razgovor?
can I call you back? mogu li vas ponovno nazvati?
please call back later molim nazovite ponovno kasnije
thanks for calling hvala na pozivu
how do I get an outside line? kako da dobijem vanjsku liniju?
have you got a telephone directory? imate li telefonski imenik?
can I use your phone? mogu li upotrijebiti vaš telefon?

Ako primite neželjeni telefonski poziv, idući izrazi bi vam mogli biti korisni.

I'm sorry, I'm not interested žao mi je, nisam zainteresiran/zainteresirana
sorry, I'm busy at the moment žao mi je, zauzet/zauzeta sam trenutno

Problemi

I can't get a dialling tone ne mogu uspostaviti vezu
the line's engaged linija je zauzeta
I can't get through at the moment ne mogu dobiti vezu trenutno
I'm only getting an answering machine javlja mi se sekretarica
sorry, you must have the wrong number žao mi je, dobili ste krivi broj
can you hear me OK? čujete li me dobro?
I can't hear you very well ne čujem vas dobro
it's a bad line veza je loša
could you please repeat that? možete li to ponoviti, molim?
I've been cut off izbacilo me

Tražiti informacije

do you know the number for …? znate li broj od …?
directory enquiries informacija
international directory enquiries internacionalnih informacija
could you tell me the number for …? možete li mi reći broj od …?
the National Gallery Nacionalne galerije
do you know the address? znate li adresu?
I'm afraid that number's ex-directory bojim se da je to stari broj
could you tell me the dialing code for …? možete li mi reći pozivni broj za …?
Manchester Manchester

Mobilni telefoni

my battery's about to run out moja baterija će se potrošiti
I need to charge up my phone moram napuniti mobitel
I'm about to run out of credit ostat ću bez kredita
sorry, I ran out of credit žao mi je, ostao/ostala sam bez kredita
I can't get a signal ne mogu naći signal
I've got a very weak signal imam jako slab signal
I'll send you a text poslat ću ti poruku
I'll text you later poslat ću ti poruku kasnije
could I borrow your phone, please? mogu li posuditi tvoj mobitel, molim te?
I'd like a phonecard, please želim telefonsku karticu, molim

Primjer poruke govorne pošte

Thank you for calling. Hvala na pozivu.
There's no-one here to take your call at the moment. Trenutno nitko ne može odgovoriti na poziv.
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. Molim ostavite poruku nakon zvuka, javit ćemo vam se čim prije moguće.
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj