Hrana i piće

Ovo su neki od izraza koji će vam možda biti korisni kod ugovaranja odlaska na piće ili obrok, kao i neki od znakova koje ćete tijekom toga vidjeti.

do you know any good restaurants? znate li neki dobar restoran?
where's the nearest restaurant? gdje je najbliži restoran?
can you recommend a good pub near here? možete li preporučiti dobar pub u blizini?
do you fancy a pint? želiš li pintu?
do you fancy a quick drink? želiš li brzinsko piće?
shall we go for a drink? hoćemo li ići na piće?
do you know any good places to …? znaš li neka dobra mjesta za …?
eat jelo
get a sandwich kupiti sendvič
go for a drink otići na piće
shall we get a take-away? hoćemo li naručiti za van?
let's eat out tonight jedimo vani večeras
would you like to …? želiš li …?
come for a drink after work doći na piće nakon posla?
come for a coffee doći na kavu?
join me for lunch pridružiti mi se na ručku
join me for dinner pridružiti mi se na večeri

Stvari koje ćete možda vidjeti

Reserved Rezervirano
No smoking Zabranjeno pušenje
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play