Česti izrazi

Ovdje su neki česti engleski izrazi koji će biti korisni u mnogo različitih situacija

OK OK
of course naravno
of course not naravno da ne
that's fine u redu je
that's right tako je
sure naravno
certainly svakako
definitely definitivno
absolutely apsolutno
as soon as possible čim prije moguće
that's enough to je dovoljno
it doesn't matter nema veze
it's not important nije važno
it's not serious nije ozbiljno
it's not worth it nije vrijedno toga
I'm in a hurry u žurbi sam
I've got to go moram ići
I'm going out idem van
sleep well lijepo spavaj
same to you! također
me too i ja
not bad nije loše
I like … sviđa mi se …
him on
her ona
it ono
I don't like … ne sviđa mi se …
him on
her ona
it ono

Zahvale i isprike

thanks for your … hvala na vašoj/vašem …
help pomoći
hospitality gostoljubivosti
email emailu
thanks for everything hvala na svemu
I'm sorry žao mi je
I'm really sorry stvarno mi je žao
sorry I'm late oprostite što kasnim
sorry to keep you waiting oprostite što ste čekali
sorry for the delay oprostite na kašnjenju

Uzvici

look! gle!
great! odlično!
come on! hajde!
only joking! ili just kidding! šalim se! ili samo se šalim!
bless you! nazdravlje! (nakon što netko kihne)
that's funny! to je smiješno!
that's life! to je život!
damn it! k vragu!

Upute

come in! uđite!
please sit down molim, sjednite
could I have your attention, please? mogu li dobiti vašu pozornost, molim?
let's go! idemo!
hurry up! požuri!
get a move on! kreni!
calm down smiri se
steady on! smireno!
hang on a second pričekaj sekundu
hang on a minute pričekaj minutu
one moment, please trenutak, molim
just a minute samo minutu
take your time bez žurbe
please be quiet molim budite tiho
shut up! šuti!
stop it! prestani!
don't worry ne brini
don't forget nemoj zaboraviti
help yourself posluži se
go ahead samo naprijed
let me know! javi mi!

Ukoliko želite propustiti nekoga da prođe ispred vas, pristojno je reći:

after you! poslije vas!

Riječi povezane sa mjestom

here ovdje
there tamo
everywhere svugdje
nowhere nigdje
somewhere negdje

Česta pitanja

where are you? gdje si?
what's this? što je ovo?
what's that? što je to?
is anything wrong? je li sve u redu?
what's the matter? što je bilo?
is everything OK? sve ok?
have you got a minute? imaš minutu?
have you got a pen I could borrow? imaš olovku koju mogu posuditi?
really? stvarno?
are you sure? jesi li siguran/sigurna?
why? zašto?
why not? zašto ne?
what's going on? što se događa?
what's happening? što se zbiva?
what happened? što se dogodilo?
what? što?
where? gdje?
when? kada?
who? tko?
how? kako?
how many? koliko?
how much? koliko mnogo?

Čestitke i suosjećanje

congratulations! čestitam!
well done! bravo!
good luck! sretno!
bad luck! loša sreća!
never mind! nema veze!
what a pity! ili what a shame! kakva šteta! ili to je žalosno!
happy birthday! sretan rođendan!
happy New Year! sretna Nova godina!
happy Easter! sretan Uskrs!
happy Christmas! ili merry Christmas! sretan Božić! ili blagoslovljen Božić!
happy Valentine's Day! sretno Valentinovo!
glad to hear it drago mi je što to čujem!
sorry to hear that žao mi je što to čujem!

Izražavanje potreba i osjećaja

I'm tired umoran/umorna sam
I'm exhausted iscrpljen/iscrpljena sam
I'm hungry gladan/gladna sam
I'm thirsty žedan/žedna sam
I'm bored dosadno mi je
I'm worried zabrinut/zabrinuta sam
I'm looking forward to it radujem se tome
I'm in a good mood dobre sam volje
I'm in a bad mood loše sam volje
I can't be bothered ne želim smetnje

Više načina za pozdraviti nekoga na dolasku ili odlasku

welcome! dobrodošli!
welcome to … dobrodošli u …
England Englesku
long time, no see! dugo se nismo vidjeli!
all the best! sve najbolje!
see you tomorrow! vidimo se sutra!

Pitati i izraziti mišljenje

what do you think? što misliš?
I think that ... mislim da …
I hope that ... nadam se da …
I'm afraid that ... bojim se da …
in my opinion, ... po mom mišljenju …
I agree slažem se
I disagree ili I don't agree ne mislim tako ili ne slažem se
that's true to je istina
that's not true to nije istina
I think so mislim da je tako
I don't think so ne mislim da je tako
I hope so nadam se
I hope not nadam se da ne
you're right u pravu si
you're wrong u krivu si
I don't mind nemam ništa protiv
it's up to you ovisi o tebi
that depends ovisi
that's interesting to je zanimljivo
that's funny, ... to je smiješno …
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj