Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na danskom.

nordsjever
nordøstsjeveroistok
østistok
sydøstjugoistok
sydjug
sydvestjugozapad
vestzapad
nordvestsjeverozapad

Druge korisne riječi

kortkarta
kompaskompas
at aflæse et kompasčitati kompas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan danski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.