Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na švedskom.

nordsjever
nordostsjeveroistok
ostistok
sydostjugoistok
sydjug
sydvästjugozapad
västzapad
nordvästsjeverozapad

Druge korisne riječi

kartakarta
kompasskompas
att läsa av en kompassčitati kompas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan švedski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.