Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na švedskom.

nordsjever
nordostsjeveroistok
ostistok
sydostjugoistok
sydjug
sydvästjugozapad
västvesta
nordvästsjeverozapad