Brojevi

Naučite kako reći brojeve na švedskom.

Glavni brojevi

nollnula
ettjedan
tvådva
tretri
fyračetiri
fempet
sexšest
sjusedam
åttaosam
niodevet
tiodeset
elvajedanaest
tolvdvanaest
trettontrinaest
fjortončetrnaest
femtonpetnaest
sextonšesnaest
sjuttonsedamnaest
artonosamnaest
nittondevetnaest
tjugodvadeset
tjugoettdvadeset-jedan
tjugotvådvadeset-dva
tjugotredvadeset-tri
tjugofyradvadeset četiri
tjugofemdvadeset pet
tjugosexdvadeset šest
tjugosjudvadeset sedam
tjugoåttadvadeset osam
tjugoniodvadeset devet
trettiotrideset
trettioetttrideset jedan
trettiotvåtrideset dva
trettiotretrideset tri
trettiofyratrideset četiri
trettiofemtrideset i pet
trettiosextrideset šest
trettiosjutrideset sedam
trettioåttatrideset i osam
trettioniotrideset i devet
fyrtiočetrdeset
fyrtioettčetrdeset jedan
fyrtiotvåčetrdeset dva
fyrtiotrečetrdeset tri
femtiopedeset
sextiošezdeset
sjuttiosedamdeset
åttioosamdeset
nittiodevedeset
etthundrasto
etthundraettsto jedan
tvåhundradvjesto
trehundratristo
ettusentisuću
tvåtusendvije tisuće
tretusentri tisuće
en miljonmilijun
en miljardmilijarda

Repeticija

en gångjednom
två gångerdvaput
tre gångertri puta
fyra gångerčetiri puta
fem gångerpet puta

Redni brojevi

förstaprvi
andradrugi
tredjetreći
fjärdečetvrti
femtepeti
sjättešesti
sjundesedmi
åttondeosmi
niondedeveti
tiondedeseti
elftejedanaesti
tolftedvanaesti
trettondetrinaesti
fjortondečetrnaesti
femtondepetnaesti
sextondešesnaesti
sjuttondesedamnaesti
artondeosamnaesti
nittondedevetnaesti
tjugondedvadeseti
tjugoförstadvadeset-prvi
tjugoandradvadeset-drugi
tjugotredjedvadeset-treći
trettiondetrideseti
fyrtiondečetrdeseti
femtiondepedeseti
sextiondešezdeseti
sjuttiondesedamdeseti
åttiondeosamdeseti
nittiondedevedeseti
hundradestoti

Druge korisne riječi

ungefär ili cirkaoko
över ili mer änviše od
under ili mindre änmanje od

Primjeri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943.294
97559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je dostupan za kompletan švedski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj