Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na španjolskom.

nortesjever
norestesjeveroistok
esteistok
sudestejugoistok
surjug
sudoestejugozapad
oestezapad
noroestesjeverozapad
sound

Zvuk je dostupan za kompletan španjolski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.