Brojevi

Naučite kako reći brojeve na španjolskom.

Glavni brojevi

ceronula
uno (una)jedan
dosdva
trestri
cuatročetiri
cincopet
seisšest
sietesedam
ochoosam
nuevedevet
diezdeset
oncejedanaest
docedvanaest
trecetrinaest
catorcečetrnaest
quincepetnaest
dieciséisšesnaest
diecisietesedamnaest
dieciochoosamnaest
diecinuevedevetnaest
veintedvadeset
veintiunodvadeset-jedan
veintidósdvadeset-dva
veintitrésdvadeset-tri
veinticuatrodvadeset četiri
veinticincodvadeset pet
veintiséisdvadeset šest
veintisietedvadeset sedam
veintiochodvadeset osam
veintinuevedvadeset devet
treintatrideset
treinta y unotrideset jedan
treinta y dostrideset dva
treinta y trestrideset tri
treinta y cuatrotrideset četiri
treinta y cincotrideset i pet
treinta y seistrideset šest
treinta y sietetrideset sedam
treinta y ochotrideset i osam
treinta y nuevetrideset i devet
cuarentačetrdeset
cuarenta y unočetrdeset jedan
cuarenta y dosčetrdeset dva
cuarenta y tresčetrdeset tri
cincuentapedeset
sesentašezdeset
setentasedamdeset
ochentaosamdeset
noventadevedeset
ciensto
ciento unosto jedan
doscientosdvjesto
trescientostristo
miltisuću
dos mildvije tisuće
tres miltri tisuće
un millónmilijun
mil millonesmilijarda

Repeticija

una vezjednom
dos vecesdvaput
tres vecestri puta
cuatro vecesčetiri puta
cinco vecespet puta

Redni brojevi

primeroprvi
segundodrugi
tercerotreći
cuartočetvrti
quintopeti
sextošesti
séptimosedmi
octavoosmi
novenodeveti
décimodeseti
undécimojedanaesti
duodécimodvanaesti
decimotercerotrinaesti
decimocuartočetrnaesti
decimoquintopetnaesti
decimosextošesnaesti
decimoséptimosedamnaesti
decimoctavoosamnaesti
decimonovenodevetnaesti
vigésimodvadeseti
vigésimo primerodvadeset-prvi
vigésimo segundodvadeset-drugi
vigésimo tercerodvadeset-treći
trigésimotrideseti
cuadrágesimočetrdeseti
quincuagésimopedeseti
sexagésimošezdeseti
septuagésimosedamdeseti
octogésimoosamdeseti
nonagésimodevedeseti
centésimostoti

Druge korisne riječi

acerca de ili aproximadamenteoko
más deviše od
menos demanje od

Primjeri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je dostupan za kompletan španjolski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj