بدر الدين عبيد

بدر الدين عبيد

Osobne informacije

Dob: 46
Rođendan: 1 Listopad

Jezici

Govorim:

  • arapski | Materinji

Učim: